- Euronox miễn phí vận chuyển đối với tất cả các đơn hàng trong khu vực TP. Hồ Chí Minh.

- Các đơn hàng tỉnh, tùy vào từng địa điểm chúng tôi sẽ thông báo về mức phí vận chuyển.