Tuyển dụng

Tuyển Dụng Giao Hàng

  Thứ Tue, 27/12/2022  Đăng bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN EURONOX VIỆT NAM

EURONOX VIỆT NAM TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN GIAO HÀNG LÀM VIỆC GIỜ HÀNH CHÍNH

Đọc tiếp

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

  Thứ Mon, 28/02/2022  Đăng bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN EURONOX VIỆT NAM

* Mô tả công việc Tiếp thị và giới thiệu sản phẩm của công ty Euronox đến với khách hàng Tìm kiếm, khai thác, duy trì và xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng. Xây dựng kế hoạch hoạt động tuần - thán...

Đọc tiếp